För samtalet framåt

Om Jonas

Jonas Nilsson är statsvetare, författare och dokumentärfilmare.

Han har en kandidatexamen i statsvetenskap från Försvarshögskolan, och lämnade magisterstudierna från samma lärosäte för att grunda Palaeastra media 2018.

Jonas är mest känd för att ha producerat dokumentärfilmena: ”South Africa a reversed apartheid?” (2018), som belyser den utsatta situationen av den vita minoriteten i Sydafrika. Filmen fick ett stort genomslag på grund av den bristande omvärldsbevakningen. Han har därefter följt upp utvecklingen i landet i en serie reportage, intervjuer och dokumentärer under namnet ”Boer Project”. Även den filmade och uppmärksammade debatten 2019 mellan Alexander Bard och Gustav Kasselstrand, anordnades och modererades av honom.


Därefter har han producerat dokumentärena "Varför är Sverige en mångkultur?" (2021) och "Makthavarna du aldrig valde" (2022). 


Som författare har Jonas även skrivit bland annat ”När migration blir konflikt – politisk gruppdynamik” (2019) som fokuserar på de konflikter som uppstår i en mångkultur utifrån ett demografiskt perspektiv.


Vid tider av tilltagande censur

är det än viktigare med självständig journalistik