I När migration blir konflikt – Politisk gruppdynamik har Jonas Nilsson samlat elva essäer, där den underliggande röda tråden är den politiska gruppdynamiken. Nilsson utgår ifrån att grupper konstitueras av sin identitet och att när grupper försöker främja sina intressen skapas grogrund för konflikt.

Anarko-Fascism tar sin utgångspunkt från att normer föregår lagen, och att det är den lokala gruppen som upprätthåller normsystemet. Hur folket i lokalsamhälle vill leva har en större påverkan på våra liv än vad den juridiska lagen har. Norm och lag brukar andas i takt, men med det klanstrukturella tänkandet som kommit med invandringen så har vi återigen blivit påminda om att lagen formas lokalt av den egna gruppen.  

Båda böckerna finns att köpa på:

palaestramedia.com/butik/